Aktuelt

Vg2 Helseservicefag - nytt tilbud ved skolen fra høsten 2022

Skolen har fra før tilbud om Vg2 helsearbeiderfag og Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Tilbake til en mer normal hverdag for skolen.

Fra 1.januar er det klart for Digital Skolehelsetjeneste gjennom appen Elevtjenesten.

Appen betjenes av Tromsø kommune ved tre helsesykepleiere som har jobbet i skolene mange år.

Regjeringen har besluttet å gjeninnføre unntaket fra fraværsreglene.

Det er bestemt at unntaket skal vare ut skoleåret. Det vil si at fra fredag 5. november vil hjemmet igjen kunne skrive fraværsmeldinger relatert til helse, og elever over 18 år kan skrive egne meldinger.

Vi opplever stadig nye smittetilfeller i nærmiljøet og dermed også enkelte med tilhørighet til skolen.

Vi minner om reglene knyttet til symptomer, testing og smittesporing. Som forebyggende tiltak er det viktig at du er flink å overholde rådene om hygienetiltak, og vasker hendene ofte. Har du symptomer på sykdom er det viktig at du holder deg hjemme og blir frisk. Enkelte elever kommer på skolen selv om de har symptomer på sykdom. I slike tilfeller bør vi påse at eleven får hjelp og skysses hjem. 

2ssa hadde en fantastisk spennende dag i går – sammen med Sivilforsvarets mobile renseenhet.

4 elever fra 2ssa – Service, sikkerhet og administrasjon var så heldige å få være markører ved Sivilforsvarets Mobile renseenhet (MRE) onsdag 27.oktober – som en del av faget Sikkerhet.

«Den kalde krigen» og informasjon om Meløyvær Fort

Spennende bakerdager på Restaurant og matfag, skolested Rå

Visma InSchool - Introduksjonsvideo til foresatte – Visma InSchool

Presentasjon fra møte med foresatte, skolested Stangnes

Skoleårets første møte med foresatte til elever på skolested Stangnes ble gjennomført tirsdags kveld, med godt oppmøte fra foresatte. Presentasjonen fra rektor er nå lagt ut her på vår hjemmeside. 

Til toppen