Rett til et trygt skolemiljø

Alle har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Mobbing er ikke så lett å oppdage. Hvis du selv blir mobbet eller trakassert, eller du vet om andre som blir det, er det viktig at du melder i fra om dette. 

Du kan varsle på ulike måter, muntlig eller skriftlig

Meld ifra på skolen først. Snakk gjerne med kontaktlærer, rådgiver eller en av miljøarbeiderne/miljøterapeutene på skolen. Du kan også ta direkte kontakt med rektor. 

Du kan melde i fra muntlig eller skriftlig på telefon, epost eller via chat i teams.

Både elever og ansatte må gjøre det de kan for at skolemiljøet skal være godt, men de som jobber på skolen har plikt til å bidra til at du har det trygt og godt på skolen. Det betyr at hvis en voksen på skolen vet eller tror at en elev blir mobbet, plaget eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke hva som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak slik at du får det trygt og godt på skolen. 

  • Si ifra til skolen først.

 

 

Mer informasjon