Aktuelt

Grønt nivå fra mandag 17. januar

Skolen er på grønt nivå fra mandag av. 

Yrkesmesse avlyst

I forbindelse med økning i smittetilfeller og smittesituasjonen har vi besluttet at den planlagte yrkesmessen ved Stangnes Rå videregående skole 18. januar 2022 må  avlyses . 

Privatisteksamen vår 2022

Skal du ta privatisteksamen i vår må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk på  https://privatist.inschool.visma.no  i perioden 15. januar – 1. februar.

God Jul og Godt Nytt År

Skolen er på rødt nivå fra og med torsdag 16. desember

Dette innebærer at halvparten av elevene på hvert skolested er tilstede og får fysisk undervisning, mens andre halvparten får digital undervisning hjemmefra.

Fra 1.januar er det klart for Digital Skolehelsetjeneste gjennom appen Elevtjenesten.

Appen betjenes av Tromsø kommune ved tre helsesykepleiere som har jobbet i skolene mange år.

Regjeringen har besluttet å gjeninnføre unntaket fra fraværsreglene.

Det er bestemt at unntaket skal vare ut skoleåret. Det vil si at fra fredag 5. november vil hjemmet igjen kunne skrive fraværsmeldinger relatert til helse, og elever over 18 år kan skrive egne meldinger.

Vi opplever stadig nye smittetilfeller i nærmiljøet og dermed også enkelte med tilhørighet til skolen.

Vi minner om reglene knyttet til symptomer, testing og smittesporing. Som forebyggende tiltak er det viktig at du er flink å overholde rådene om hygienetiltak, og vasker hendene ofte. Har du symptomer på sykdom er det viktig at du holder deg hjemme og blir frisk. Enkelte elever kommer på skolen selv om de har symptomer på sykdom. I slike tilfeller bør vi påse at eleven får hjelp og skysses hjem. 

2ssa hadde en fantastisk spennende dag i går – sammen med Sivilforsvarets mobile renseenhet.

4 elever fra 2ssa – Service, sikkerhet og administrasjon var så heldige å få være markører ved Sivilforsvarets Mobile renseenhet (MRE) onsdag 27.oktober – som en del av faget Sikkerhet.

«Den kalde krigen» og informasjon om Meløyvær Fort

Til toppen