Aktuelt

Til elever tatt inn på vg3 Påbygging til generell studiekompetanse - valg av programfag

Elever på Vg3 påbygging må velge et programfag på 5 timer. Dette gjelder ikke de som tar påbygging etter fagbrev. Skolen tilbyr 2 ulike fag og elevene må velge ett av disse.   

Velkommen til skolestart mandag 22. august

Lærerne begynner på jobb onsdag 17. august. Første skoledag for elevene er mandag 22. august.

Vi sender våre fine Vg3-elever videre ut i verden og ønsker de lykke til på ferden!

Takk for et fint år med dere alle!

Kokkekampen 2022

Vinnere av beste helhetlige konsept. Valhall UB fra Stangnes vgs, skolested Rå.

Dopfri skole/russetid

Det flotte Russestyret ved skolen har tatt initiativ til temauke om dopfri skole/russetid. 

Vg2 Helseservicefag - nytt tilbud ved skolen fra høsten 2022

Skolen har fra før tilbud om Vg2 helsearbeiderfag og Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Tilbake til en mer normal hverdag for skolen.

Fra 1.januar er det klart for Digital Skolehelsetjeneste gjennom appen Elevtjenesten.

Appen betjenes av Tromsø kommune ved tre helsesykepleiere som har jobbet i skolene mange år.

Regjeringen har besluttet å gjeninnføre unntaket fra fraværsreglene.

Det er bestemt at unntaket skal vare ut skoleåret. Det vil si at fra fredag 5. november vil hjemmet igjen kunne skrive fraværsmeldinger relatert til helse, og elever over 18 år kan skrive egne meldinger.

Vi opplever stadig nye smittetilfeller i nærmiljøet og dermed også enkelte med tilhørighet til skolen.

Vi minner om reglene knyttet til symptomer, testing og smittesporing. Som forebyggende tiltak er det viktig at du er flink å overholde rådene om hygienetiltak, og vasker hendene ofte. Har du symptomer på sykdom er det viktig at du holder deg hjemme og blir frisk. Enkelte elever kommer på skolen selv om de har symptomer på sykdom. I slike tilfeller bør vi påse at eleven får hjelp og skysses hjem. 

Til toppen