Aktuelt

Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen vil bli gjennomført i perioden 17. november til 1. desember 2021.

Regjeringen har besluttet å gjeninnføre unntaket fra fraværsreglene.

Det er bestemt at unntaket skal vare ut skoleåret. Det vil si at fra fredag 5. november vil hjemmet igjen kunne skrive fraværsmeldinger relatert til helse, og elever over 18 år kan skrive egne meldinger.

Koronavaksine

Vi opplever stadig nye smittetilfeller i nærmiljøet og dermed også enkelte med tilhørighet til skolen.

Vi minner om reglene knyttet til symptomer, testing og smittesporing. Som forebyggende tiltak er det viktig at du er flink å overholde rådene om hygienetiltak, og vasker hendene ofte. Har du symptomer på sykdom er det viktig at du holder deg hjemme og blir frisk. Enkelte elever kommer på skolen selv om de har symptomer på sykdom. I slike tilfeller bør vi påse at eleven får hjelp og skysses hjem. 

2ssa hadde en fantastisk spennende dag i går – sammen med Sivilforsvarets mobile renseenhet.

4 elever fra 2ssa – Service, sikkerhet og administrasjon var så heldige å få være markører ved Sivilforsvarets Mobile renseenhet (MRE) onsdag 27.oktober – som en del av faget Sikkerhet.

«Den kalde krigen» og informasjon om Meløyvær Fort

Spennende bakerdager på Restaurant og matfag, skolested Rå

Visma InSchool - Introduksjonsvideo til foresatte – Visma InSchool

Presentasjon fra møte med foresatte, skolested Stangnes

Skoleårets første møte med foresatte til elever på skolested Stangnes ble gjennomført tirsdags kveld, med godt oppmøte fra foresatte. Presentasjonen fra rektor er nå lagt ut her på vår hjemmeside. 

Vg2 Salg, Service og Reiseliv (begge klassene) har hatt et hyggelig besøk av opplæringskontoret YVIA

Til toppen