Elevrådet

Elevrådet er der for å sikre at elevenes stemme bli hørt. Har du noe du syns bør endres eller tas opp på skolen, er dette en god kanal å gjøre det gjennom. De har jevnlige møter med skolens ledelse. 

I elevrådet samles de tillitsvalgte fra alle klassene. Det velges et elevrådsstyre som konstituerer seg og fordeler roller. Tillitsvalgt og vararepresentant i klassene velges for et skoleår om gangen, og representerer klassens syn i elevrådsmøtene. På disse møtene behandles det saker som angår elevene. Møteplanen legges i samarbeid med elevrådskontaktene. Elevrådskontaktene skal støtte elevrådet i deres arbeid. 

Elevrådsstyret 2020/2021:

Klikk for stort bildeFra venstre: Bjørn-Andor Almvik, 1BAB (vara), Tuva Linnea Ornum, 3PAA (medlem), Trygve Meyer Holte, 3PÅB (leder), Michelle Pedersen, 2HAB (nestleder),  Martin Vikholt, 2ELA (vara), Ingrid S.A Fjellvang Fløistad, 1HOB (medlem) og Jaran Ådne Skardal, 2SAA (medlem)

Leder og nestleder:
Klikk for stort bilde Fra venstre: Michelle Pedersen, 2HAB (nestleder) og Trygve Meyer Holte, 3PÅB (leder)

 

Til toppen