Informasjon om parkering på skolens parkeringsplasser

For å parkere på skolens parkeringsplasser må man betale parkeringsavgift. Dette gjelder alle hverdager mellom kl. 0800 og 1600.

Besøkende velger sone 6844 og trenger ingen parkeringskort. 

Elever og ansatte velger sone 6828 og må ha parkeringskort.

Elever og ansatte kan få utdelt parkeringskort som gir rimeligere avgift. Henvendelse i skolens resepsjon for å få utdelt kort. Disse må ligge godt synlig i bilens frontrute. 

Betaling for parkering gjøres med appen APCOA FLOW eller med mynt på automaten.

Besøkende betaler kr. 25,- pr. time

Elever og ansatte betaler kr. 7,50 pr. time.

Kjøretøy som er registrert som MC eller moped parkerer gratis på anviste plasser. 4-hjulinger som er registrert som traktor eller bil må betale avgift.

Firma som skal gjøre oppdrag for skolen, tar kontakt med skolens resepsjon for informasjon om parkering for firmabiler.

Har du spørsmål ang. parkering, ta kontakt på tlf.nr. 22 05 75 00 – Apcoa Parking Norway AS