2ssa hadde en fantastisk spennende dag i går – sammen med Sivilforsvarets mobile renseenhet.

4 elever fra 2ssa – Service, sikkerhet og administrasjon var så heldige å få være markører ved Sivilforsvarets Mobile renseenhet (MRE) onsdag 27.oktober – som en del av faget Sikkerhet.

MRE er tenkt benyttet til rensing av personell som er forurenset eller antatt forurenset av f eks radioaktive eller bakteriologiske kilder. Elevene ble ikledd sivilforsvarets klær, disse ble klippet opp og elevene ble dusjet og sjekket for «radioaktive kilder»  som var skjult på kroppen. En spennende, lærerik og flott dag!