Voksenopplæring (VO)

Troms og Finnmark fylkeskommune tilbyr videregående opplæring for voksne (VO) i yrkesfag ved Stangnes Råvideregående skole, skolested Stangnes. Opplæringen kan kombineres med jobb. 
 
Studieveileder: 
- Karina Jensen, e-post; karina.jensen@tffk.no telefon 777 87 290 
 

Les mer om videregående opplæring for voksne her.