Bygg- og anleggsteknikk

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Du kan bli vei- og anleggsarbeider eller asfaltør, anleggsgartner eller anleggsmaskinfører, maler, murer, tømrer eller rørlegger og en rekke andre yrker.

Hvorfor velge bygg- og anleggsteknikk? 

Du lærer

  • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
  • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
  • om klima og teknologi
  • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
  • om kvalitet og sikkerhet
  • materialkunnskap

Du bør være 

  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • selvstendig og nøyaktig
  • god til å samarbeide

Les mer om bygg- og anleggsteknikk på vilbli.no

Fag- og timefordeling

Hvorfor velge Stangnes Rå videregående skole

 

  

 

Vekst i regionen skaper behov for nye leiligheter, skoler, idrettsanlegg, broer, parker og andre anlegg. Kanskje er det akkurat du som skal gi oss dette?
Godt betalt og sikker jobb nevnes ofte av fagarbeidere, og Harstaddistriktet  vil oppleve en stor etterspørsel etter arbeidskraft innenfor bygg- og anleggsteknikk i overskuelig framtid.

Opplæringen vår skal bidra til å legge grunnlag for samfunnets behov for kompetanse innen produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av b bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner.

Vi setter fokus på sikring av materielle verdier, bærekraftig utvikling, sikkerhet, selvstendighet og evne til samarbeid.

Vi tilbyr: 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg2 Rørlegger

Vg2 Tømrer

Søk skoleplass

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.