Ledelsen

Skolens ledelse jobber med den daglige drift av Stangnes Rå videregående skole.

Et viktig fokus er at du, som elev ved skolen vår, skal få en oppfølging som danner grunnlag for trivsel og læring i skolehverdagen.Sammen bygger vi fremtidens kompetanse, og dette rommer både fagkompetanse, gode strategier for læring, og evne til livsmestring og samfunnsdeltakelse.  

 

Gro Lagesen

  

 ​

Bilde

Britt Karin Hansen
Ass rektor Stangnes

77 78 72 02

91 17 27 85

Send epost
 

 

   

Gro Lagesen

   

 

 

 

Gro Lagesen

 

Einar Brinck-Hansen
Ass rektor Rå
Pedagogisk leder
Idrettsfag

77 78 94 09
45 61 58 75

Send epost

 

 

Harald Bjørn Gideonsen
Pedagogisk leder
Restaurant- og matfag
Helse- og oppvekstfag Rå

77 78 94 07 

91 74 46 76

Send epost

 

Gro Lagesen

 

  

Gro Lagesen

 

Sissel Grimsmo Lund
Pedagogisk leder
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Informasjonsteknologi og medieproduksjon

77 78 72 06
95 17 16 46

Send epost

 

 

Arve Eriksen
Pedagogisk leder
Byggfag
Fungerende avdelingsleder
Salg, service og reiseliv. 

77 78 72 04
97 07 56 58

Send epost

 

  

 

 

 

Gro Lagesen

  

 

Tommy Fure Øwre
Pedagogisk leder
Teknologi- og industrifag
Elektro og datateknologi

77 78 72 08
95 77 64 67

Send epost

 

Eskil Remme Kleven
Leder av elevtjenesten
Voksenopplæringen
Menn i helse

77 78 72 09
90 85 12 08

Send epost

 

 

Gro Lagesen

 

 

Lene Rinaldo 
Administrasjonsleder

77 78 72 10
97 60 70 72

Send post

 

 

Gro Lagesen