Skolens historie

Stangnes Rå videregående skole

1. august 2018 ble Stangnes og Rå videregående skoler sammenslått til en skole.