Pedagogisk plattform

Ved Stangnes Rå videregående skole får du muligheten til å utdanne deg mot et mangfold av yrker. Hos oss vil du bli sett og hørt i et aktivt læringsfellesskap. Og vi er opptatt av at alle skal mestre og ha ei positiv utvikling. Vi behandler hverandre med tillit og respekt, og sammen skaper vi et godt og inkluderende læringsmiljø. 

Alle elever har ressurser til å utvikle seg faglig og sosialt. Elever og ansatte jobber sammen mot gode læringsresultater og for at alle skal fullføre den videregående opplæringa. Alt vi gjør skal føre til mer og bedre læring. Med den forankringen gir vi deg som elev de beste mulighetene til god opplæring som kvalifiserer deg for videre studier og arbeidsliv, og som ruster deg for det livet du skal leve.  

Gjennom samarbeid med foresatte, næringsliv og lokalsamfunn gjør vi opplæringen relevant og variert. Opplæringa kjennetegnes ved relevans, tverrfaglighet, yrkesretting, fleksibilitet og tilrettelegging, og tett samarbeid rundt eleven. Sammen bygger vi fremtidens kompetanse, og dette rommer både fagkompetanse, gode strategier for læring, og evne til livsmestring og samfunnsdeltakelse.  

VELKOMMEN INN!

På Stangnes Rå videregående skole blir du møtt, sett og hørt i et aktivt læringsfelleskap. Vi ser på ulikheter og mangfold som en styrke, og er opptatt av at alle skal mestre og ha ei positiv utvikling.

På skolen rustes du med faglig og personlig kompetanse for framtida. Elever og ansatte jobber sammen mot gode læringsresultater og for at alle skal fullføre den videregående opplæringa i et miljø preget av læringsglede.

På Stangnes Rå videregående skole tar vi vare på hverandre og miljøet. Tydelige rammer og strukturer, gode rutiner og orden på bygget gir trygghet og trivsel på skolen. Vi behandler hverandre med tillit og respekt, og sammen skaper vi et godt og inkluderende læringsmiljø.

VERDIER I PRAKSIS
Modig – Vi verdsetter initiativ og våger å prøve.
Raus – Vi har respekt og omsorg for hverandre.
Bærekraftig - Vi tar ansvarlige valg og tar vare på mennesket og miljøet

Stangnes Rå videregående skole er et godt sted å lære og et godt sted å være. Velkommen inn!

VÅRT INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ

Skolens oppdrag er å gi ungdommer opplæring som kvalifiserer dem for videre studier og arbeidsliv, og som ruster dem for det livet de skal leve. Alt vi gjør skal føre til mer og bedre læring. Sammen bygger vi framtidas kompetanse.

VÅRT ELEVSYN: Alle elever har ressurser til å lære og utvikle seg faglig og sosialt.

Vi skal utvikle elever som

 • tar i bruk sin nysgjerrighet og undring
 • viser vilje til innsats og aktivt engasjement
 • hjelper hverandre i læringsarbeidet ved å dele og samarbeide
 • deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av opplæringa

VÅRT LÆRINGSSYN: Vi gir relevant opplæring som kjennetegnes ved

 • profesjonelle og engasjerte ansatte
 • tett samarbeid rundt elevene
 • fokus på å lære strategier for å lære
 • læringsglede og læringstrykk
 • fleksibilitet og tilrettelegging
 • vurderingspraksis som fremmer læring
 • tverrfaglighet og yrkesretting
 • varierte læringsarenaer og oppdaterte læremidler
 • tydelige og trygge rammer og rutiner

Her pakker vi sekken for framtida. Sammen fyller vi den med fagkompetanse, gode strategier for læring, og evne til livsmestring og samfunnsdeltakelse.

VELKOMMEN TIL SAMARBEID!

Til foresatte:

Elevene mestrer mer når samarbeidet mellom skole og hjem er godt.

Skolen vil gjøre sitt ytterste for at ungdommen din får god opplæring og trives som elev. Vi gir god informasjon, og er lett tilgjengelig for en prat.

Det er viktig at du følger opp ungdommen, støtter opp om skolearbeidet og bidrar til gode skoleholdninger. Mat, søvn og fysisk aktivitet er avgjørende for å kunne lære. Ditt bidrag er viktig. Velkommen til samarbeid!

Til lokalsamfunn og næringsliv:

Skolen skal levere opplæringstilbud som samsvarer med lokalsamfunnets behov. For å kunne gi relevant opplæring, er vi avhengige av samfunnet rundt oss. Samarbeid med næringsliv og lokale aktører utvider læringsarenaen, og skaper kvalitet, engasjement og innovasjon.

Stangnes Rå videregående skole vil bidra til et nært og utviklende samarbeid mellom skolen og lokalsamfunnet. Velkommen til samarbeid!