Visjon og verdier

Vår visjon er: Sammen bygger vi framtidas kompetanse 

Stangnes Rå videregående skole er et godt sted å lære og et godt sted å være.  Velkommen til oss! 

VERDIER I PRAKSIS

Modig – Vi verdsetter initiativ og våger å prøve. 

Raus – Vi har respekt og omsorg for hverandre. 

Bærekraftig - Vi tar ansvarlige valg og tar vare på mennesket og miljøet