Skolens handlingsplan

Den overordnede hensikten er at flere skal fullføre og  bestå videregående skole. For å få dette til, har vi valgt oss noen hovedområder som vil være prioritert de neste fire årene. 

Skolens handlingsplan beskriver våre mål for årene framover, og hvilke tiltak som skal ta oss dit. Handlingsplanen er et viktig verktøy som hjelper oss med prioriteringer og veivalg vi må ta, og som bidrar til at vi klarer å holde fokus på at det vi gjør skal gi mer og bedre læring. Stangnes Rå videregående skole ser nødvendigheten av å arbeide med vurdering for læring. Vi skal ha fokus på elevmedvirkning i læringsprosessene, oppfølging av fravær, praktisk opplæring og elevenes fysiske læringsmiljø.