Skolebevis

Fra skoleåret 2020/2021 innfører Troms og Finnmark fylkeskommune digitale skolebevis for sine elever, lærlinger og lærekandidater.

Beviset vil kunne brukes som identitetskort ved for eksempel eksamen og ved andre anledninger. Det vil også være mulig å benytte beviset som bibliotekkort via en QR-kode.

Ved skoler som bruker QR-kode for sikker utskrift, vil elevene også kunne bruke sitt digitale bevis til dette.

Elever, lærlinger og lærekandidater vil motta en SMS med informasjon om pålogging når beviset er klart til å benyttes for de ulike brukergruppene.

Skolebevis 

Du finner ditt digitale skolebevis i mobilappen «Visma inSchool». 

Beviset vil kunne brukes som identitetskort ved for eksempel eksamen og andre anledninger. 

Her kan du laste ned appen «Visma inSchool»

App Store https://apps.apple.com/no/app/visma-inschool/id1488297186

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visma.inschoolmobile&hl=en_IE

Få en introduksjon til Visma in School her https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360032163392-Visma-InSchool-Introduksjonsvideo-til-elevene