RÅDGIVERTJENESTEN STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE

Rådgivertjenesten sine oppgaver er å hjelpe og gi sosialpedagogisk rådgiving (hjelp med personlige problemer) og karriereveiledning (veiledning om yrker og utdanning) 

 

Klikk for stort bildeSkolens rådgivere Gro Lagesen  

Sosialpedagogiske rådgiving er hjelp med personlige problemer for eksempel i forbindelse med venner, familie, klassekamerater, lærere, skilsmisseproblematikk, seksualitet, ensomhet, sorg. 

Rådgiver kan hjelpe deg å formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen, for eksempel OT (Oppfølgingstjenesten), Ambulant Team, Lånekassen og andre. 

Karriereveiledning er hjelp til å finne veien videre i valg av yrke og utdanning, som for eksempel utdanningsveier og muligheter, yrkesområder og arbeidsmarked, bruk av veiledningsverktøy, hjelp med å søke videre i videregående opplæring og til høyere utdanning, og hjelp med å søke læreplass og hjelp ift å bli være utvekslingselev. 

Rådgiverne hjelper innenfor alle disse områdene. I tillegg har skolen en arbeidslivsveileder som har spesielt fokus på veiledning og formidling av søkere til læreplass. 

Klikk for stort bildeRådgiver Eva Sørensen     

Eva Sørensen 

Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning 

Skolested Rå 

Tlf: 77 78 94 11 / 909 91 266  

Epost: eva.sorensen@tffk.no 

 

Gunn-Tove Mikalsen 

Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning 

Skolested Stangnes 

Tlf: 77 78 72 20 / 905 56 052  

Epost: gunn-tove.mikalsen@tffk.no
 

Klikk for stort bildeRådgiver Gunn-Tove Mikalsen

 

Klikk for stort bildeRådgiver Mai-Bente Mayer 

Mai-Bente Meyer 

Arbeidslivsveileder 

Skolested Stangnes og Rå 

Tlf: 77 78 72 21 /  993 22 255 

Epost: mai-bente.meyer@tffk.no

 

Til toppen