RÅDGIVERTJENESTEN STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE

Rådgivertjenesten sine oppgaver er å hjelpe og gi sosialpedagogisk rådgiving (hjelp med personlige problemer) og karriereveiledning (veiledning om yrker og utdanning) 

 

Skolens rådgivere Gro Lagesen  

Sosialpedagogiske rådgiving er hjelp med personlige problemer for eksempel i forbindelse med venner, familie, klassekamerater, lærere, skilsmisseproblematikk, seksualitet, ensomhet, sorg. 

Rådgiver kan hjelpe deg å formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen, for eksempel OT (Oppfølgingstjenesten), Ambulant Team, Lånekassen og andre. 

Karriereveiledning er hjelp til å finne veien videre i valg av yrke og utdanning, som for eksempel utdanningsveier og muligheter, yrkesområder og arbeidsmarked, bruk av veiledningsverktøy, hjelp med å søke videre i videregående opplæring og til høyere utdanning, og hjelp med å søke læreplass og hjelp ift å bli være utvekslingselev. 

Rådgiverne hjelper innenfor alle disse områdene. I tillegg har skolen en arbeidslivsveileder som har spesielt fokus på veiledning og formidling av søkere til læreplass. 

Rådgiver Eva Sørensen     

Eva Sørensen 

Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning 

Skolested Rå 

Tlf: 77 78 94 11 / 909 91 266  

Epost: eva.sorensen@tffk.no 

 

Gunn-Tove Mikalsen 

Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning 

Skolested Stangnes 

Tlf: 77 78 72 20 / 905 56 052  

Epost: gunn-tove.mikalsen@tffk.no
 

Kontortid:

Mandag 08.00 – 12.00 
Tirsdag  12.00 – 15.30 
Onsdag 08.00 – 12.00 
Torsdag 12.00 – 15.00 
Fredag  08.00 – 12.00

Rådgiver Gunn-Tove Mikalsen

 

Rådgiver Mai-Bente Mayer 

Mai-Bente Meyer 

Arbeidslivsveileder 

Skolested Stangnes og Rå 

Tlf: 77 78 72 21 /  993 22 255 

Epost: mai-bente.meyer@tffk.no

 

Til toppen