RÅDGIVERTJENESTEN STANGNES RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE

Rådgivertjenesten sine oppgaver er å hjelpe og gi sosialpedagogisk rådgiving (hjelp med personlige problemer) og karriereveiledning (veiledning om yrker og utdanning) 

Skolens rådgivere - Klikk for stort bildeSkolens rådgivere Gro Lagesen

 Sosialpedagogiske rådgiving er hjelp med personlige problemer for eksempel i forbindelse med venner, familie, klassekamerater, lærere, skilsmisseproblematikk, seksualitet, ensomhet, sorg. 

Rådgiver kan hjelpe deg å formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen, for eksempel OT (Oppfølgingstjenesten), Ambulant Team, Lånekassen og andre. 

Karriereveiledning er hjelp til å finne veien videre i valg av yrke og utdanning, som for eksempel utdanningsveier og muligheter, yrkesområder og arbeidsmarked, bruk av veiledningsverktøy, hjelp med å søke videre i videregående opplæring og til høyere utdanning, og hjelp med å søke læreplass og hjelp ift å bli være utvekslingselev. 

Rådgiverne hjelper innenfor alle disse områdene. I tillegg har skolen en arbeidslivsveileder som har spesielt fokus på veiledning og formidling av søkere til læreplass. 

 

Rådgiver Kine Thrane

     

Kine Thrane 

Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning 

Skolested Rå 

Tlf: 77 78 94 11

Epost:  

 

Morten Aronsen

Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning 

Skolested Stangnes 

Tlf: 77 78 72 20 / 41 20 35 18

Epost: morten.aronsen@tromsfylke.no
 

 

Morten Aronsen   Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning   Skolested Stangnes - Klikk for stort bildeRådgiver Morten Aronsen Gro Lagesen

 

 

Mai-Bente Meyer  Formidlingskoordinator Skolested Stangnes og Rå  - Klikk for stort bildeRådgiver Mai-Bente Mayer Gro Lagesen

Mai-Bente Meyer 

Formidlingskoordinator

Skolested Stangnes og Rå 

Tlf: 77 78 72 21 /  993 22 255 

Epost: mai-bente.meyer@tromsfylke.no