Mobbeombudet

Mobbeombudet skal passe på at alle elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø. Jon Halvdan Lenning er mobbeombud i Troms.

To kvinner og en mann sitter ute på en blåmalt benk. - Klikk for stort bildeElev-, lærling- og mobbeombudene i Troms og Finnmark. F.v: Gøril Figenschou, Anita Lervoll og Jon Halvdan Lenning. Ørjan Marakatt Bertelsen.

Ombudet er en uavhengig ressursperson som har taushetsplikt. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten ditt samtykke. Kontaktinfo til mobbeombudene finner du nederst i saken.

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

 • Barn, ungdom, foreldre og andre rundt barnet/ungdommen
 • Ledere og ansatte i barnehage, skole og bedrift
 • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

Hva gjør mobbeombudet?

 • Snakker med deg hvis du har opplevd krenkelser eller mobbing
 • Veileder og bistår i å løse utfordringer
 • Arrangerer kurs og temakvelder i samarbeid med elevråd, foreldre, idrettslag etc.
 • Bidrar på kurs og veiledning av ansatte i skole og bedrift
 • Samarbeider med ulike organisasjoner, for eksempel Elevorganisasjonen, Ungdommens Fylkesråd, skolehelsetjeneste etc.

Hvor finner du mobbeombudet?

 • Kontoret på Fylkeshuset i Tromsø
 • Facebook, e-post, telefon etc.
 • Skoler, bedrifter og kommuner i Troms fylke

Kontakt mobbeombudet

Vil du snakke med oss? Ring 904 76 498

Digitalt henvendelsesskjema finner du her

 

Mobbeombudet i Troms

En smilende mann står foran grønne trær. - Klikk for stort bildeMobbeombud, Jon Halvdan Lening. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen.

Mobbeombud -
Utdanning vest (Troms)

Jon Halvdan Lenning

E-post: jon.halvdan.lenning@tffk.no

Besøksadresse: Fylkeshuset i Tromsø, Strandvegen 3.

Verdidokument

Årsrapporter

Gi oss tilbakemelding på årsrapporten for 2021-2022 her

Til toppen