Eksamenskarakterer

Karakterer offentliggjøres enten etter fellessensur, etter avholdt praktisk muntlig eller muntlig eksamen.

Hvor finner jeg  eksamenskarakter?

Elever finner eksamensresultater i Skolearena og privatister finner disse i Privatistweb. Dersom du ikke finner karakteren, ta kontakt med skolen. 

Dokumentasjon

Vitnemål eller kompetansebevis er din dokumentasjon på oppnådd kompetanse. Alle elever som har fullført Vg2 får et kompetansebevis og alle elever som har fullført og bestått Vg3 får et vitnemål.

Trenger du karakterutskrift eller nytt vitnemål/kompetansebevis?

Her kommer nærmere informasjon om hvordan eksamenskandidaten bestiller dokumentasjon

Privatistene får sitt kompetansebevis fra den skolen de tok eksamen på, og dersom de trenger nytt vitnemål, bestiller de dette fra skolen de har avlagt utdanningen sin på.

Det er gebyr for utstedelser av:

  • duplikat
  • oversettelse av dokumentasjon