Vitnemål/kompetansebevis

Har du tatt opp fag som privatist, har du mistet ditt vitnemål/kompetansebevis, eller andre grunner for at du trenger slik dokumentasjon, kan du bestille det her.

Ved utfylling her vil det sendes automatisk til skolen.

Alternativt kan du sende e-post selv til stangnesra.vgs@tromsfylke.no eller levere i servicetorget ved skolen.

Førstegangsvitnemål er gratis og sendes ut sammen med to bekreftede kopier. Se ellers prisoversikt:

TjenestePris
Første vitnemål/kompetansebevisGratis
Duplikat av vitnemål/kompetansebevisGratis
Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved endring av fødselsnummerGratis
Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved navneendringGratis
Oppdatering av vitnemål etter privatisteksamenerGratis
Oversetting av vitnemål/kompetansebevisKr. 400
Utskrift av terminkarakterbevisGratis
Gjennomføring av eksamen (teknisk arrangør) for kandidater fra andre fylker/høgskoler/universitetKr 1500 pr. eksamen