UNG-data undersøkelse

Informasjon til foresatte og elever om undersøkelsen.

UNG-data undersøkelsen gjennomføres på Stangnes Rå vg. skole i ukene 8-12. Undersøkelsen er frivillig å delta på og målgruppen er ungdom under 20 år. Trykk på lenken for mer informasjon om undersøkelsen, tema som undersøkelsen berører og hvordan man kan reservere seg fra å delta:

Informasjon om undersøkelsen