Informasjon om elevundersøkelsen 2023.

Elevundersøkelsen 2023 åpner i uke 45 og gjennomføres på skolen.

Det er frivillig å delta, men skolen oppfordrer alle elevene til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen består av 66 spørsmål og svarene er viktig for skolen for å ivareta et godt faglig og sosialt skolemiljø for elevene. For mere informasjon om hvordan data i undersøkelsen behandles og hvordan den gjennomføres, bruk lenken under. Her vil dere kunne velge å få informasjon på flere språk.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/om-elevundersokelsen-til-elever-og-foreldre/slik-behandler-vi-personopplysninger/