Teknologi- og industrifag

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Du kan bli sveiser, bilskadereparatør, yrkessjåfør, anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker og en rekke andre yrker.

Hvorfor velge teknologi- og industrifag? 

Du lærer

  • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
  • om automatisering og programmering av roboter
  • om maskiner og produksjonsutstyr
  • om kjøretøy og transport
  • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
  • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være 

  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • selvstendig og nøyaktig
  • interessert i ny teknologi

Les mer om teknologi og industrifag på vilbli.no.

Fag- og timefordeling

Hvorfor velge Stangnes Rå videregående skole

 

 

 

 

 

Fremtidens industri trenger dyktige fagarbeidere med gode evner innenfor problemløsning samt digital kompetanse.

Ved teknologi- og industrifag (TIF) lærer du å bruke tekniske og digitale redskaper for produksjon og løse tekniske utfordringer i industrien. TIF passer for deg som er praktisk anlagt, er nøyaktig, som har interesse for ny teknologi, og kan sette deg inn og løse praktiske og teoretiske problemløsninger. 

I programfagene vil du lære å bruke av forskjellige verktøy, du vil også få kjennskap til programmering og tegning (DAK/DAP). Til sammen får du en bred teknisk faglig plattform som etterspørres i mange bransjer.

Vi tilbyr:

Vg1 Teknologi- og industrifag

Vg2 Industriteknologi

Vg2 Kjøretøy

Vg2 Transport og logistikk

Påbygging for generell studiekompetanse

Hele opplæringstilbudet på Stangnes videregående skole

Søk skoleplass

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.