Innføringstilbud

Forberedende kurs passer for deg som trenger å styrke dine norsk- og fagkunnskaper før du begynner på vg1.

Elever på Påbygging til generell studiekomptanse - Klikk for stort bilde

Målet med forberedende kurs er å gi minoritetsspråklige elever større muligheter til å gjennomføre ordinær videregående opplæring. Kurset strekker seg over ett skoleår med 980 årstimer. Det vil si 30 timer à 45 minutter undervisning per uke. Innholdet i opplæringen har hovedfokus på norskopplæring. I tillegg kommer yrkesorientering, samt orientering om utdanningssystemet.

Skolen tilbyr undervisning i to grupper, hvor den ene gruppen har norsk med samfunnskunnskap. Elever i denne gruppen har fullført grunnskole eller tilsvarende, enten i eget hjemland, eller etter at de kom til Norge.

Den andre gruppen har undervisning for elever med behov for mer grunnskole.

Fagene i de ulike gruppene:

Norsk med samfunnsfag:

 • Norsk med samfunnsfag 28 t/u
 • Kroppsøving 2 t/u

Mer grunnskole:

 • Norsk 9 t/u
 • Engelsk 5 t/u
 • Samfunnsfag 4 t/u
 • Matematikk 6 t/u
 • Naturfag 4 t/u
 • Kroppsøving 2 t/u

Fakta om tilbudet:

 • Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever forbereder elevene for alle utdanningsprogram på vg1-nivå, og er et tilbud ved Stangnes Rå videregående skole
 • Forberedende kurs for minoritetsspråklig ungdom regnes som et år 0, og teller ikke innenfor ordinær rett til videregående opplæring.
 • Målgruppen er minoritetsspråklige søkere med relativt kort botid i Norge og mangelfulle norskkunnskaper, og som har behov for et ekstra år før de søker ordinær videregående opplæring. Primært gjelder dette elever som har kommet til Norge i ungdomsskolealder. Tilbudet gjelder elever med ungdomsrett fra grunnskolen. Krav i opplæringsloven om lovlig opphold, og kravene for inntak til videregående skole for flerspråklige søkere gjelder (jfr. §§ 6-9 og 6-10 i forskrift til oppl. loven).