Vi opplever stadig nye smittetilfeller i nærmiljøet og dermed også enkelte med tilhørighet til skolen.

Vi minner om reglene knyttet til symptomer, testing og smittesporing. Som forebyggende tiltak er det viktig at du er flink å overholde rådene om hygienetiltak, og vasker hendene ofte. Har du symptomer på sykdom er det viktig at du holder deg hjemme og blir frisk. Enkelte elever kommer på skolen selv om de har symptomer på sykdom. I slike tilfeller bør vi påse at eleven får hjelp og skysses hjem. 

Ifølge smittesporingsteamet er det den smittede selv som har ansvar, og skal drive smittesporing og varsle nærkontakter. De som er nærkontakter varsles, og;

Er du uvaksinert skal du testes med hjemmetest i 7 dager - testkit og instruksjoner fåes på Luftsveisklinikken.
Er du delvaksinert (kun 1.dose) skal du testes én gang på Luftveisklinikken snarest.
Er du fullvaksinert (1. og 2.dose), og har symptomer på Covid-19, skal du testes snarest.
Er du fullvaksinert (1. og 2.dose), og uten symptomer, trenger du ikke å teste deg, men du må ha lav terskel for test dersom symptomer oppstår.

Til toppen