VELKOMMEN TIL PRIVATISTEKSAMEN 2021

Til deg som skal ta privatisteksamen ved Stangnes Rå vgs. våren 2021

Her kommer viktig informasjon om oppmøte og eksamensgjennomføring. Det er svært viktig at du setter deg inn i denne informasjon før du møter til eksamen.

Her får du informasjon om:

 • Oppmøtested, tid og hygienerutiner ved ankomst
 • Når du ikke skal møte til eksamen
 • Eksamensgjennomføringen; hygienerutiner og praktisk informasjon
 • Levering av besvarelser
 • Hjelpemidler, pc osv

Vi ber deg også om å sette deg inn i smittevernveilederen for privatisteksamen:

Veileder om smittevern for privatisteksamen (udir.no)

Dersom du skal ha forberedelses-del til eksamen, vil du finne denne her:

Forberedelsesdag - Kandidat - Udir.no

Oppmøtested, tid og hygienerutiner ved ankomst

Hygienerutiner gjør at oppstart av eksamen vil ta mer tid enn normalt. Du må innstille deg på at det kan bli venting.

Du må logge deg inn i Privatistweb og gjøre deg kjent med oppmøtetid og rom. Dette kan variere for de ulike eksamensdagene.

Du vil bli møtt av eksamensvakter når du ankommer skolen, og vi lager køsystem utendørs ved behov. Ta derfor på klær etter vær.

Du vil bli spurt om du har vært syk eller hatt symptomer på luftveisinfeksjon det siste døgnet.

Du må desinfisere/vaske hendene når du går inn i skolens lokaler. Vi vil derfor sende dere inn i små puljer.

Du vil bli vist til plassen du skal sitte på. Denne kan du bare forlate dersom det er strengt nødvendig.

Når skal du ikke møte til eksamen?

 • Kandidater med påvist smitte av Covid19
 • Kandidater som har symptomer som ligner symptomer på Covid19, også milde symptomer
 • Kandidater som er i karantene/isolasjon

Kandidater som er syke, i isolasjon eller karantene under eksamen, har rett til utsatt eksamen. Du må melde fra til skolen hvis du ikke kan møte til eksamen. Dette må du gjøre senest på eksamensdagen. Som dokumentasjon skal du sende en egenmelding om årsak til ditt fravær. Det er ikke krav til legeerklæring denne våren. Dokumentasjonen må sendes skolen senest dagen etter eksamen.

Kandidater som kan møte på eksamen

 • Kandidater uten symptomer på luftveisinfeksjon
 • Kandidater med typiske symptomer på kjent allergi (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne)
 • Kandidater som har vært syke, men har vært symptomfrie i ett døgn
 • Kandidater med syke personer i husstanden (men de må avbryte eksamen hvis de får symptomer)

Eksamensgjennomføringen; hygienerutiner og praktisk informasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon til eksamen. Denne sjekkes ved oppstart.

Mobiltelefoner skal slås av og legges i en liten plastpose du får utdelt, og tas med av vaktene til et bord som er satt av til mobiloppbevaring. Husk å ta med mobilen når du er ferdig med eksamen.

Du må ha med mat og drikke, det er ikke anledning til å bruke kantina under eksamen.

Du må ha med skrivesaker og andre tillatte hjelpemidler. Det er ikke anledning til å låne fra andre kandidater.

Det vil være desinfeksjonsmiddel tilgjengelig i eksamenslokalet. Dette kan du benytte når du ønsker det, og det MÅ benyttes etter hosting, før og etter spising, og etter lufteturer. Vaktene vil være behjelpelig.

Du kan skrive for hånd eller på pc. Dersom du skriver på pc, se nærmere informasjon om krav under. Du skal ikke forlate plassen din uten å varsle en vakt (rekk opp en hånd).

Levering av besvarelser

Hvis du skriver besvarelsen på papir, vil denne bli scannet og lastet opp digitalt. Gi beskjed til vakt når du er klar til å levere.

Hvis du skriver besvarelsen på pc, vil du få utdelt oppskrift på digital levering.

Hjelpemidler, pc osv.

Hovedregelen er at alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpent internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. Viktig informasjon om eksamen og oversikt over tilgjengelige nettressurser finner du her:

Hjelpemidler - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

Hvis du skal benytte datamaskin, må du selv ha med en oppdatert datamaskin som har en lokal tekstbehandler og som kan kobles til fylkets eksamensnett. Du bør beherske oppsett av topp/bunntekst, og kunne lagre som pdf- eller word-format. Er du usikker, ta kontakt med vår IKT- avdeling på tlf. 7778 7216 i god tid før eksamen.

Vi vil gjøre vårt ytterste for at din eksamen skal bli gjennomført på en god måte, både praktisk og med tanke på smittevern. Vi ber om forståelse for at vi har strenge hygieneregler, og forventer at du innretter deg etter disse. Har du spørsmål om eksamen som ikke har blitt besvart i denne eposten, ta kontakt med oss på tlf. 77787200.

Velkommen til eksamen!

Til toppen