Velkommen som elev ved Stangnes Rå videregående skole skoleåret 2023 – 2024

For at oppstarten skal bli best mulig for deg, gir vi først en del praktisk informasjon om lærebøker, elev-PC og hvor du skal møte første skoledag.

Les velkomstbrevet (PDF, 499 kB)

Til toppen