Strengere smitteverntiltak ved Stangnes Rå videregående skole fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til og med tirsdag 19. januar

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Det betyr ikke at skolene skal stenges, men at skolene må innføre strengere smitteverntiltak for å begrense smittespredning.

Klikk for stort bilde  

Generelle regler for rødt nivå:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

 

Organisering av undervisning i perioden 4. januar tom 19. januar

Ledelsen har risikovurdert antall elever til stede på skolen sett opp mot de fysiske forholdene, både med tanke på klasserom, verksteder og fellesarealer. Vi har gått gjennom alle klasser og vurdert størrelsen på undervisningslokaler i forhold til antall elever, og vi har sett på hvordan vi kan begrense trengsel og store samlinger i fellesarealer. Basert på dette innføres følgende tiltak i forhold til undervisning på rødt nivå for perioden 04.01 – 19.01.21:

 • Vi innfører digital opplæring for noen klasser noen dager i uka for å redusere antall elever på skolen og ansamlinger i fellesarealene.
 • Ordinær timeplan følges. Vi gjør rombytter der det er for lite plass i klasserommene i forhold til antall elever.
 • Elever skal oppholde seg i sine undervisningslokaler i pausene.

 

Koronasymptomer

Elever med symptomer på korona må kontakte pandemitelefonen i Harstad kommune på tlf 415 71 800, eller koronatelefonen i Kvæfjord kommune på tlf 992 16 990.  De forholder seg til informasjon som blir gitt der.

 

Informasjon til deg som elev i digital undervisning:

 • Du finner din arbeidsplan på Teams
 • Din arbeidsdag er timeplanen. Friminutt og matfri skal også være iht til denne.
 • Du skal åpne Teams ved skolestart
 • Du går inn i klassens Teams – der ligger det en innkalling fra faglærer til undervisningsøkta. Klikk på Bli med
 • Start undervisningsøkta med kamera på, men ha mikrofonen av. Dersom du vil ha ordet, har et spørsmål, bruk chat-funksjonen og be om ordet, evt trykk på «hands up». Når lærer sier ok til å slå av kamera, så gjør du det.
 • Oppmøte i Teams er i denne situasjonen det samme som oppmøte i klasserommet. Det er der opplæringen skjer.
 • Det vil bli gjort ordinær registrering av oppmøte. Dersom du ikke er oppkoblet til timen og ikke har meldt fra om sykdom, vil dette bli registrert som udokumentert fravær
 • Faglærer er tilgjengelig i undervisningsøkta i Teams. Du kan ringe opp eller sende chat. Du kan også bli oppringt av faglærer.
 • Her kan du lese om personvern på Datatilsynet

Standard for nettbasert opplæring (PDF, 76 kB)

Plan for gjennomføring av undervisning for klassene

Plan som viser når dere skal være på skolen og når det er digital undervisning er lagt ut i Teams.

 

Hente skolebøker

Elever som trenger å hente skolebøker, henter dette mellom kl 0800 og 1530. Husk smittevernregler og avstand når dere er innom skolen. De som er i karantene eller har symptomer, må få andre til å hente for seg.

 

Råd om digitalt samhold

Digital opplæring hjemmefra er sosialt tungt. Og spesielt nå når vi skal redusere antall mennesker vi bør være sammen med i fritiden. Det er derfor viktig at vi tar ansvar for hverandre, er en god (digital) venn. Finn en lur måte å beholde samholdet i klassen på. Klassens elevtillitsvalgte og verneombud oppfordres til å ta et initiativ. 

 

Smittevernveileder

Smittevernveileder 

 

Rødt nivå ved skolen

Det overordnede målet med rødt nivå er at elever og ansatte skal ha et begrenset antall kontakter

 

Opphold på skolen

 • 1 meter avstand skal overholdes i alle sammenhenger.
 • Alle skal sprite/vaske hendene ved ankomst skolen, ved bytte av rom, etter toalettbesøk og før man spiser.
 • Elever skal gå rett til klasserommet (ikke oppholde seg i sosiale soner) ved start på skoledagen. Alle klasserom vil være åpen hver morgen.
 • Alle elever skal ha fast plass i klasserommet i perioden. Elever skal rengjøre plassen sin når den forlates og alle verktøy/utstyr som er brukt skal vaskes
 • Elever skal oppholde seg i klasserommet også i friminutter.
 • Elever skal spise på klasserommet – unngå opphold i fellesareal i denne perioden.

 

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport til og fra skolen er det påbudt med bruk av munnbind der du ikke kan opprettholde 1 meters avstand til medpassasjerer.
Til toppen