Skolen er på rødt nivå fra og med torsdag 16. desember

Dette innebærer at halvparten av elevene på hvert skolested er tilstede og får fysisk undervisning, mens andre halvparten får digital undervisning hjemmefra.

Skolen vil fortløpende legge ut informasjon på teams med oversikt over om hvilke klasser som skal ha fysisk undervisning og hvilke som skal ha digital undervisning fremover. Perioden med kombinert fysisk tilstede på skolen og digital undervisning hjemmefra vil i første omgang vare i fire uker, til ca 13. januar. I forkant av denne dato vil vi vite om nasjonale myndigheter viderefører ordningen eller ikke. 

Hilsen Sylvi, rektor

Til toppen