Regjeringen har besluttet å gjeninnføre unntaket fra fraværsreglene.

Det er bestemt at unntaket skal vare ut skoleåret. Det vil si at fra fredag 5. november vil hjemmet igjen kunne skrive fraværsmeldinger relatert til helse, og elever over 18 år kan skrive egne meldinger.

Vi er glade for dette vedtaket. Det betyr at elevene fortsatt skal holde seg hjemme ved luftveissykdom eller symptomer på dette, men at de nå slipper legeerklæring.

En annen viktig side av det nye vedtaket fra Kunnskapsdepartementet er at helserelatert fravær som har påløpt fra 11. oktober (mandagen etter høstferien) til og med torsdag 4. november også kan meldes med erklæring fra foresatte eller med egenmelding for elever over 18 år, dersom dette ikke er gjort.

Vi legger ved lenke til pressemeldingen fra Regjeringen:

https://www.regjeringen.no/.../regjeringen.../id2884378/

Til toppen