Privatisteksamen våren 2023

Skal du ta Privatisteksamen til våren må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk i perioden 15. januar - 1. februar.

Til toppen