Privatisteksamen vår 2022

Skal du ta privatisteksamen i vår må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk på https://privatist.inschool.visma.no i perioden 15. januar – 1. februar.

Illustrasjonsbilde. Mathias Fareth, Alta videregående skole

 

Din oppmelding blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 1. februar.

For mer informasjon, se https://privatist.inschool.visma.no, les mer på våre sider om privatisteksamen, eller kontakt din nærmeste videregående skole.

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.

Til toppen