Informasjon om konsekvenser av streiken ved Stangnes Rå videregående skole, skolested Stangnes

Av skolens 27 klasser er det 17-18 klasser hvor alle lærere er tatt ut i streik. Dette får store konsekvenser for det tilbudet skolen kan gi elevene så lenge streiken varer. Følgende gjelder:

Mandag 22. august

Mandag 22. august må alle elevene møte på skolen etter følgende oppsett:

Kl 08.30 møter alle elever som skal starte på Vg1 i skolens gymsal, og Vg2 og Vg3 møter kl 10.00.  

Elevene vil bli hilst velkommen av rektor. Deretter vil pedagogisk leder/tilgjengelige lærere samle elevene på de ulike utdanningsprogrammene og ta en orientering om ulike ting som berører deres skolehverdag. De vil samle inn signert lånekontrakt, elevopplysningsskjema og elevene vil få anledning til å hente busskort i skolens resepsjon. 

De fleste Vg1- elevene vil være ferdige ca kl 10.00 

De fleste Vg2- og Vg-3 elevene vil være ferdige ca 11.30.

Unntaket er Teknologi og industrifag og Elektro og datateknologi, - de vil ha en skoledag 22. august som varer til kl 13.

Alle elever må møte opp slik at vi kan registrere oppmøte og følgende melde dette til Lånekassen. Det er krav fra Lånekassen om oppmøte første skoledag for å kunne bli registrert som møtt. Hvis noen har spesielle grunner til ikke å møte første skoledag, må dette meldes skolen snarest.

Vi beklager de ulempene en kortere skoledag/oppmøtedag medfører.

Så lenge streiken varer

Så lenge streiken varer vil elever på Teknologi og industrifag og Elektro og datateknologi, både Vg1 og Vg2, få undervisning deler av dagen og uken, i tillegg til noen mindre grupper og enkeltelever.  Alle andre utdanningsprogram har lærere som er organisert i forbund som er tatt ut i streik og vi vil derfor ikke kunne tilby undervisning til disse så lenge streiken varer.

Til toppen