Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen vil bli gjennomført i perioden 17. november til 1. desember 2021.

Her finner du Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen 

Til toppen